НүүрБараа бүтээгдэхүүнЦахилгаан халаагуурЦахилгаан халаагуур “РЭССИ-450, 450К, 450/225К”


Цахилгаан халаагуур  “РЭССИ-450”

Өргөн  800 мм

Өндөр    580 мм

Зузаан 30   мм

Хэрэглэх хүч чадал 0,45 кВт,    (±5%)

Дулааны хүч чадал 448 Вт,  (±5%)

Төхөөрөмжийн ашигт үйлийн коэффициент 98,8%

Сүлжээний хүчдэл  220 – 240 В.

Хамгаалалтын ангилал 1

Хамгаалалтын зэрэг IP 44

8 м2 (20 м3) хүртэл талбайг халаах зориулалттай

 

Үндсэн халаалтын зориулалтаар төрөл бүрийн байр сууцыг халаахад зориулагдсан. Дулаан тохируулагчаар /термореулятор/ дамжуулан цахилгааны сүлжээнд шууд холбоход тохиромжтой шууд залгуурт залгах залгуургүй /вилка/, унтраах гэрэлт товчлуургүй хийгдсэн.   

Цахилгаан халаагуур “РЭССИ-450К”

Өргөн  800 мм

Өндөр    580 мм

Зузаан 30   мм

Хэрэглэх хүчдэл  0.45 кВт,  (±5%)

 Дулааны хүч чадал  448 Вт,  (±5%)

Сүлжээний хүчдэл  220-240 В.

Т.м. “РЭССИ-450К” Суурилуулсан халаалтын системд нэмэлт халаагуур болгон ашиглах боломжтой. Асаах унтраах гэрлэн товчлуур болон цахилгаан сүлжээнд холбох газардуулагчтай евро залгуураар /вилка/ тоноглогдсон. 

Цахилгаан халаагуур  “РЭССИ-450/225К”

Хэрэглэх чадал  0.45/0.225 кВт,  (±5%)

 Дулаан гаргах хүч  448/223 Вт,   (±5%)

Сүлжээний хүчдэл  220-240 В.

Суурилуулсан халаалтын системд нэмэлт халаагуур болгон ашиглах боломжтой. Асаах унтраах гэрлэн товчлуур болон цахилгаан сүлжээнд холбох газардуулагчтай евро залгуураар /вилка/ тоноглогдсон. “РЭССИ-450/225К”-ийг унтраах асаах нь Вкл – 100%, Выкл – 50% гэрлэн товчлуурын тусламжтай хийгдэнэ.