НүүрБараа бүтээгдэхүүнЦахилгаан халаагуурЦахилгаан халаагуур “РЭССИ-650, 650К, 650/350К"


Цахилгаан халаагуур  “РЭССИ-650”

Өргөн    1000 мм

Өндөр     580 мм

Зузаан     30 мм

Хүчдэл   220 – 240 В  –  50 Гц

Хэрэглэх хүч чадал  0.65 кВт (±5%)

Дулааны чадал  648 Вт  (±5%)

Төхөөрөмжийн ашигт үйлийн коэфициент 98.8 %

Хамгаалалтын ангилал 1

Хамгаалалтын зэрэг IP 44

12 м2 ( 30 м3 ) хүртэл хэмжээний талбайг халаах зориулалттай.

Үндсэн халаалтын зориулалтаар төрөл бүрийн байр сууцыг халаахад зориулагдсан. Дулаан тохируулагчаар /термореулятор/ дамжуулан цахилгааны сүлжээнд шууд холбоход тохиромжтой шууд залгуурт залгах залгуургүй /вилка/, унтраах гэрэлт товчлуургүй хийгдсэн.

Цахилгаан халаагуур  “РЭССИ-650К”


 
Урт         1000 мм
Өндөр        580 мм
Өргөн       30 мм
Сүлжээний хүчдэл     220 – 240 В,  50 Гц
Хэрэглэх хүч чадал 0,65 кВт (±5%)
Дулаан гаргах чадал     648 Вт  (±5%)
Төхөөрөмжийн ашигт үйлийн коэффициент      98.8 %
Хамгаалалтын ангилал       I
Хамгаалалтын зэрэг    IP 44
Суурилуулсан халаалтын системд нэмэлт халаагуур болгон ашиглах боломжтой. Асаах унтраах гэрлэн товчлуур болон цахилгаан сүлжээнд холбох газардуулагчтай евро залгуураар /вилка/ тоноглогдсон. 

Цахилгаан халаагуур   “РЭССИ-650/350К”

Урт         1000 мм

Өндөр       580 мм

Өргөн       30 мм

Сүлжээний хүчдэл     220 – 240 В,  50 Гц

Хэрэглэх хүч чадал  0,65/0,35кВт (±5%)

Дулаан гаргах чадал    648 Вт, 348 Вт  (±5%)

Төхөөрөмжийн ашигт үйлийн коффициент       98.8 %

Хамгаалалтын агилал       I

Хамгаалах зэрэг    IP 44

Үндсэн халаалтын систем болон суурилуулсан халаалтын системд нэмэлт халаагуур болгон ашиглах боломжтой. Асаах унтраах гэрлэн товчлуур болон цахилгаан сүлжээнд холбох газардуулагчтай евро залгуураар /вилка/ тоноглогдсон. 

 “РЭССИ-650/350К” –ийн чадлын тохиргоо нь     Вкл – 100%, Выкл – 60% гэдэг гэрлэн товчлуураар хийгддэг.

Халаагуураа бүрэн унтраахын тулд цахилгаанаас нь таслана.