НүүрБараа бүтээгдэхүүнTokicoБүтээгдэхүүнүүд


TOKICO-ийн Үйлдвэрлэн гаргадаг бараа бүтээгдэхүүний ангилал:

ШИНГЭНТ ЗӨӨЛЛҮҮР \ТОСОН АМАРЖИН\
                 Сери 1000-6000
                 Сери Q \1000-6000 сери нь пүршний суудал хоногтой\

                 •    Ажлын тодорхойлолт нь сайжирсан
                 •    Зөөллүүрийн агших болон буцах явалтын дискэн клапаныг удирдах ховор чухал тогтолцооны ачаар  хөдөлгөөний явцад янз бүрийн нөхцөлд дээд зэргийн тав тухтай                        аялах боломж
                 •    Эвдрэлгүй ажиллах ба ашиглах хугацаа уртассан
                 •    Дугуйг замтай сайтар зууралдуулж өгөх тул тогтворыг сайжруулан аюулгүй байдлыг илүү хангана

ХИЙН ШАХАЛТАТ НЭГ ХООЛОЙТ ЗӨӨЛЛҮҮР \АМАРЖИН\
                  Сери G
                  Сери  X \сери G пүршний доор хоногтой\

                  •    Зөөллүүрийн ажлын хоолой илүү том гадаргуутай тул агаарын урсгалыг нэмэгдүүлж халууныг сайн гадагшлуулдаг болсон
                  •    Зөөллөх механизмын удирдлагыг сайжруулсан., тосонд агаар дүүрч, хөөсрөх явдлыг бүрмөсөн байхгүй болгосон тул ажлын чадвар улам илүү болсон

                  ХИЙН ШАХАЛТАТ ХОЁР ХООЛОЙТ ЗӨӨЛЛҮҮР \АМАРЖИН\

                  Сери E
                  Сери U  \сери E пүршний доор хоногтой\

                                •    Компанийн дэлхийд анх удаа санал болгосон ховор бүтээц
                                •    Хий дүүрч хөөсрөх явдлыг арилгаснаар дуу чимээгүй, илүү их тохь тухтай болж машиныг залах явдал сайжирсан
                                •    Гадаад хоолой нь хамгаалах дэлгэц болдог тул дотор \ажлын\ хоолойг ойж үсрэх хайрга чулуунаас хамгаалах тусгай хамгаалалт хэрэггүй болсон

                                ТУЛААСАН ЗӨӨЛЛҮҮРД (Strut) \АМАРЖИН\ ЗОРИУЛСАН ШИНГЭНТ КАРТРИЖ
                                S Сери
                                •    Ээлжийн картриж нь зөөллүүрийн задардаг тулаасыг засварлах хамгийн тохиромжтой бөгөөд үр ашигтай арга юм
                                •    Tokico компанийн боловсруулсан шахагдах ба буцаж сулрах дискт клапаныг удирдах онц ховор систем нь замын ямар ч нөхцөлд өөрөө автоматаар тохирон ажиллах                                   учир янз бүрийн нөхцөлд хамгийн өндөр тохь тухыг бий болгодог.ТУЛААСАН ЗӨӨЛЛҮҮРД (Strut) \АМАРЖИН\ ЗОРИУЛСАН ХИЙН ШАХАЛТАТ КАРТРИЖ
                               Z Сери
                               •    Замын нөхцөл байдалд тохирсон зөөллөлтийн хүч бий болгож, дугуйг замын хучилттай сайтар барьцалдуулдаг тул ашиглалтын ямар ч нөхцөлд автомашины                      жолоодлогыг дээд зэргээр хангадаг
                               •    Машины явдлын дагуу ба хажуугийн хэлбэлзлийг багасгана
                               •    Хамт ашиглаж байгаа нөхцөлд радиаль төрлийн дугуйны  үр ашгийг хоёр дахин нэмэгдүүлдэг
                               •    Тооромслох үед автомашин “хамраараа газар хатгах” явдлыг байхгүй болгоно
                               •    Хийн тулгуурт зөөлллүүрийг ар талдаа ашиглаж байгаа үед дугуй ба замын хучилт хоёрын барьцалдалгааг хамгийн их сайжруулна.

ТУЛААСАН ЗӨӨЛЛҮҮР \АМАРЖИН\  ИЖ БҮРДЭЛ
                                A Сери 
                                B Сери
•    TOKICO маркийн тулаасан зөөллүүрийн \Strut\ бүтээц нь орчин үеийн машинуудын кузов доошоо хүчтэй “суудаг” болсныг болиулах гэсэн өсөн нэмэгдэж байгаа эрэлт хэрэгцээнд тохирсон. Тулаасан зөөллүүр нь кузовын хэлбэлзэлд илүү их уян хатан зөөлөн боловч итгэлтэй хяналт тавих явдлыг хангаж өгдөг тул орчин үеийн машинуудад улам өргөнөөр ашиглагдах болжээ
•    Зөөллүүрийн тулаас нь салж задардаггүй бөгөөд бүрэн бин битүү байдалтайгаар нь машиндаа тавих ёстой
•    TOKICO компани зөөллүүрийн ийм задардаггүй тулаасыг олон төрлөөр үйлдвэрлэн гаргадаг юм