НүүрҮйл ажиллагааТөсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа


Төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа

Манай Альфа Моторс ХХК нь 2006 оноос эхлэн барилгын салбарт хөрөнгө оруулалт хийж компанийн төв офисын барилга болон орон сууцны барилгын төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж ирсэн туршлага, АНУ болон Канадын хөнгөн арагт буюу модон каркасан барилгын технологийн судалгаан  дээрээ тулгуурлан нийслэл хотоос баримталж байгаа гэр хорооллыг дахин төлөвлөх, амины орон сууцжуулах бодлогыг дэмжих “Ногоон Орон Сууц” төслийн судалгаа туршилтын ажлыг амжилттай эхлүүлээд байна.